Bezpłatne spejsery (tuby inhalacyjne) dla pacjentów z mukowiscydozą

Do naszej wypożyczalni sprzętu medycznego trafiło 60 spejserów (tub / komór inhalacyjnych) Pari Chamber. Wyposażone są w ustnik.
Pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni mają osoby, które nie korzystały z niej w ostatnich 3 miesiącach.
Sprzęt typu Pari Chamber jest fabrycznie nowy i wypożyczany bezterminowo.

Więcej informacji na stronie Fundacji Oddech Życia: https://fundacja.oddechzycia.pl/wypozyczalnia-sprzetu…/

Pytania i wnioski o pomoc w postaci sprzętu: [email protected]