Istotne zmiany w wydawaniu na zlecenie wyrobów medycznych stosowanych u pacjentów z mukowiscydozą i dyskinezą rzęsek (PCD)

Przypominamy bo pojawiają się pytania o to do Fundacji Oddech Życia:
Od stycznia 2023 roku szykują się istotne zmiany w wydawaniu na zlecenie wyrobów medycznych stosowanych u pacjentów z mukowiscydozą i dyskinezą rzęsek (PCD).
Część zmian jest korzystna dla pacjentów:
– zwiększono dopłatę do urządzeń typu PEP, Acapella, Flutter, Aerobica, rura z filtrem do urządzenia Simeox, z 200 zł na 450 zł oraz zniesiono limit wieku, od stycznia 2023 również pacjenci poniżej 4 roku życia skorzystają z dopłaty;
– zwiększono częstotliwość wymiany sprzętu w przypadku nebulizatorów (z 6 miesięcy na 1 miesiąc), inhalatora pneumatycznego i membranowego (z 4 lat na 1 rok), sprzętów typu PEP (z 2 lat na 1 rok);
Część zmian nie jest korzystna dla pacjentów i będzie wiązać się z wyższymi kosztami po stronie pacjentów:
– zmniejszono dopłatę do nebulizatora ze 150 zł do 100 zł;
– zmniejszono dopłatę inhalatora pneumatycznego z 800 zł do 400 zł
Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 18 roku życia korzystające z uprawnień wynikających z ustawy “Za życiem” mogą “wymieniać sprzęt” bez narzuconej częstotliwości podanej w poniższej tabelce.