Każdy zasługuje na życie i każdy powinien mieć szansę na godne leczenie