Kontynuacja akcji covidowej dla pacjentów z mukowiscydozą

Kochani! Powtarzamy akcję covidową z 2020 roku. W nadchodzących tygodniu rozpoczynamy wysyłkę paczek covidowych ze środkami ochrony osobistej do naszych najstarszych podopiecznych urodzonych w latach 70-tych i 80-tych oraz do pacjentów po przeszczepie. Jesteśmy w trakcie pakowania paczek.
Przypominamy również, że Fundacja Oddech Życia rozdaje paczki w szpitalach CF i niektórych przychodniach, tzw. “boxy covidowe”.
__________________
* Do programu pomocowego dla podopiecznych Fundacji Oddech Życia kwalifikują się podopieczni fundacji Oddech Życia zarejestrowani lub zgłoszeni do rejestracji w fundacji przed dniem 18.04.2021. Osoby zgłoszone bądź zarejestrowane po tym terminie nie kwalifikują się do programu ze względu na ograniczoną liczbę paczek pomocowych.