Kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus) w mukowiscydozie

Płuca pacjentów z mukowiscydozą wrażliwe są na wiele patogenów: bakterie, wirusy i grzyby. Część pacjentów z mukowiscydozą zmaga się z infekcjami wywołanymi grzybami. Na infografice kropidlak popielaty, przez chorych z mukowiscydozą najczęściej nazywany łacińską nazwą Aspergillus.

Kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus) jest główną przyczyną aspergiloz u pacjentów z obniżoną odpornością. Powoduje ostre i przewlekłe inhalacyjne zakażenia dróg oddechowych u ludzi. Kolonizuje często płuca u chorych na mukowiscydozę.