Mukowiscydoza to choroba nie tylko płuc i układu oddechowego