Nadal można zamawiać edukacyjne mukoboxy dla przedszkoli i szkół do których uczęszcza dziecko z mukowiscydozą

Nadal można zamawiać edukacyjne mukoboxy dla przedszkoli i szkół do których uczęszcza dziecko z mukowiscydozą.