Nowy program pomocowy dla noworodków i dzieci z mukowiscydozą do ukończenia 12. miesiąca życia

Fundacja Oddech Życia uruchomiła nowy program pomocowy w ramach wypożyczalni skierowany do rodziców noworodków i dzieci z mukowiscydozą do ukończenia 12. miesiąca życia.

Rodzice małoletnich z mukowiscydozą w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o dodatkowe sprzęty dostępne w wypożyczalni.

Więcej informacji na stronie wypożyczalni w sekcji: “Program pomocowy dla noworodków i dzieci z mukowiscydozą do ukończenia 12. miesiąca życia”