Nowy program pomocowy: “Tlenoterapia u pacjentów z mukowiscydozą”

Fundacja Oddech Życia uruchomiła nowy program pomocowy w ramach wypożyczalni: “Tlenoterapia u pacjentów z mukowiscydozą”.

Pacjenci z mukowiscydozą w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o sprzęty potrzebne w tlenoterapii (zgodnie z dostępną listą).

Więcej informacji na stronie wypożyczalni w sekcji “Tlenoterapia u pacjentów z mukowiscydozą”