Poseł Kazimierz Matuszny interpeluje w sprawie leków przyczynowych

Poseł Kazimierz Matuszny (PiS) interpeluje w sprawie leków przyczynowych.
Jak czytamy w interpelacji do Ministra Zdrowia:
“…Nowoczesne preparaty stosowane w leczeniu mukowiscydozy w innych krajach europejskich (np. preparat Kaftrio) niwelują objawy choroby i przyczyniają się do poprawy warunków życia pacjentów.
Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy Ministerstwo Zdrowia planuje w najbliższym czasie dodanie któregoś z nowoczesnych preparatów stosowanych w leczeniu mukowiscydozy do listy leków refundowanych…”
Tekst interpelacji tutaj.