Refundowana tobramycyna dla pacjentów z mukowiscydozą – statystyki

Refundowana tobramycyna dla pacjentów z mukowiscydozą dostępna jest jedynie w ramach programu lekowego “LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ (ICD-10 E 84)”
Poniżej ilość pacjentów z mukowiscydozą, którzy skorzystali z antybiotykoterapii w poszczególnych latach trwania tego programu: