Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia odmówił komentarza w sprawie enzymów trzustkowych

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia odmówił redakcji portalu Oddech Życia wypowiedzi w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy o refundacji leków i wpływie na dalszą refundację enzymów trzustkowych dla pacjentów z mukowiscydozą.

“Szanowny Panie Redaktorze, w imieniu rzecznika prasowego informuję, że projekt ustawy o refundacji jest na etapie analizy zgłoszonych uwag, które napłynęły w ramach konsultacji publicznych. Zatem udzielenie odpowiedzi na tak bardzo szczegółowe pytania jest obecnie nie możliwe.
Z poważaniem, Jarosław Rybarczyk
Główny specjalista Biuro Komunikacji Ministerstwo Zdrowia”

Niezależnie od kontaktu z Rzecznikiem Prasowym MZ, Fundacja Oddech Życia zwróciła się z również z prośbą o wyjaśnienia bezpośrednio do Ministra Zdrowia oraz producenta Mylan. Czekamy na odpowiedź.

O sprawie pisaliśmy tutaj: https://oddechzycia.pl/aktualnosci/czy-pacjenci-z-mukowiscydoza-zostana-bez-refundacji-enzymow-trzustkowych/

W poprzednim tygodniu 14 września odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego pt.: „Bezpieczeństwo lekowe Polaków w świetle znowelizowanej ustawy refundacyjnej”. W trakcie posiedzenie przedstawiono ocenę wpływu projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z perspektywy pacjenta, przygotowaną przez PEX PharmaSequence.
Zdaniem ekspertów z PEX PharmaSequence w wyniku nowelizacji ustawy o refundacji stracić mogą pacjenci z mukowiscydozą, w chorobach wrzodowych, alergicznych oraz pacjenci leczeni niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.