Sprzęt do badań naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Aerobiki, PEPy firmy Pari, nebulizatory Aeroeclipse XL oraz Pari Boy trafiły do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
-Zdroju. W sumie 30 sztuk sprzętu.

Fundacja Oddech Życia zakupiła sprzęt do badań naukowych w ww. placówce. Będą pełniły nie tylko funkcję badawczą, posłużą pacjentom z mukowiscydozą leczonym w Instytucie.

Dodatkowo fundacja zakupiła nowe wężyki i filtry do sprężarek Pari używanych w Instytucie.