subkonto dla chorego Tag

To proste, wystarczy po zalogowaniu do panelu podopiecznego, uzupełnić wniosek o otwarcie subkonta (link do wniosku online znajdziesz po zalogowaniu w zakładce “Subkonto”). Jeżeli nie jesteś podopiecznym Fundacji Oddech Życia, to w pierwszej kolejności zarejestruj się uzupełniając wniosek dla rodziców i opiekunów prawnych tutaj, lub dla dorosłych chorych tutaj. W ramach porozumienia między podopiecznym lub jego rodzicem/opiekunem prawnym, a Fundacją Oddech...

Czy mając mukowiscydozę lub chore na mukowiscydozę dziecko można posiadać subkonta w kilku fundacjach jednocześnie? Tak, polskie prawo nie zabrania korzystania z pomocy wielu organizacji charytatywnych (stowarzyszeń, fundacji) jednocześnie. Oznacza to tyle, że możemy być (lub nasze dziecko) podopiecznym dowolnej liczby organizacji pomocowych. Jaki sens ma posiadanie subkont w kilku organizacjach? Czasem jedna organizacja to mało. Bywa że...