subkonto Tag

Czy mając mukowiscydozę lub chore na mukowiscydozę dziecko można posiadać subkonta w kilku fundacjach jednocześnie? Tak, polskie prawo nie zabrania korzystania z pomocy wielu organizacji charytatywnych (stowarzyszeń, fundacji) jednocześnie. Oznacza to tyle, że możemy być (lub nasze dziecko) podopiecznym dowolnej liczby organizacji pomocowych. Jaki sens ma posiadanie subkont w kilku organizacjach? Czasem jedna organizacja to mało. Bywa że...