W styczniu bezpłatne, telefoniczne dyżury pomocowe aż 5 specjalistów

Drużyna Oddechu dla chorych z mukowiscydozą