Wideo: Zastosowanie terapii Simeox u pacjentów po przebytym COVID-19 – rehabilitacja pulmonologiczna