Wyczerpał się nakład książki “Jutro jednak nadeszło. Czyli jak to jest narodzić się po raz drugi”