Wypożyczalnia sprzętu medycznego dla chorych z mukowiscydozą

Wypożyczalnia sprzętu medycznego dla chorych z mukowiscydozą

Wypożyczalnia prowadzona jest przez Fundację Oddech Życia i ma charakter wysyłkowy (sprzęty po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub mailowej prośby, są wysyłane pocztą polska lub firmą kurierską). Fundacja nie prowadzi „stacjonarnej” wypożyczalni z możliwością odbioru osobistego (Fundacja zastrzega sobie jednak możliwość przekazywania sprzętu za pośrednictwem lokalnych koordynatorów Grup Wsparcia Fundacji np. w Rabce-Zdroju).

Beneficjentem Wypożyczalni (czyli osobą korzystającą) może być osoba pełnoletnia chorująca na mukowiscydozę mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel ustawowy osoby chorej na mukowiscydozę (zwykle rodzic), zamieszkujący na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie i na czas określony lub nieokreślony – bezterminowo (zgodnie z opisem wypożyczanego sprzętu na stronie Fundacji). Koszt wysyłki na adres w Polsce ponosi Fundacja Oddech Życia.

Wnioski o sprzęt przyjmowane są wyłącznie drogą mailową pod adresem: [email protected]

Ze względu na duże zainteresowanie sprzętem Fundacja Oddech Życia zastrzega sobie możliwość pozytywnego rozstrzygania próśb o wypożyczenie na podstawie dodatkowych kryteriów, w tym: wieku, stanu zdrowia, sytuacji materialnej, itp…

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni mają osoby, które nie korzystały z niej w ostatnich 3 miesiącach.

Katalog dostępnych sprzętów medycznych i sprzętów do fizjoterapii dostępny jest poniżej.

Regulamin wypożyczalni znajduje się w panelu podopiecznego (zobacz treść).

 

Jak skorzystać z wypożyczalni (krok po kroku)?

  1. Jeżeli nie jesteś podopiecznym Fundacji Oddech Życia, to pierwsze musisz się zarejestrować online: formularz dla rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę, formularz dla dorosłego chorego na mukowiscydozę.
  2. W przypadku chęci wypożyczenia sprzętu poproś drogą mailową na adres [email protected] W mailu wymień sprzęty które chciałbyś wypożyczyć.

Kontakt z nami w sprawie wypożyczalni?

W sprawie wypożyczalni sprzętu medycznego dla chorych na mukowiscydozę można się kontaktować pod adresem mailowym: [email protected]

 

Lista dostępnych sprzętów w Wypożyczalni Fundacji Oddech Życia*

* Ze względu na duże zainteresowanie i liczbę wniosków lista ma charakter orientacyjny. Stan wypożyczalni może różnić się od podanej listy.

 

 

 

[bezterminowo] sprzęty z tym oznaczeniem są wypożyczane bezterminowo i nie trzeba ich zwracać, można używać tak długo jak są potrzebne lub sprawne.
[termin] urządzenia te są wypożyczane na okres podany w opisie powyżej i po tym terminie można zawnioskować o wydłużenie okresu wypożyczenia lub trzeba zwrócić do Fundacji Oddech Życia po wcześniejszym kontakcie z Fundacją i ustaleniu metody zwrotu.