Co można rozliczyć w ramach subkonta Fundacji Oddech Życia? Wykaz

W ramach subkonta darowizn Fundacji Oddech Życia możliwe jest finansowanie zgodne z poniższym wykazem:

– zakup leków stosowanych w terapii CF*,
– zakup leków stosowanych w terapii chorób towarzyszących CF,
– zakup suplementów diety i odżywek stosowanych pomocniczo w terapii CF,
– zakup sprzętów sportowych, związanych z fizjoterapią i rehabilitacją w CF,
– zakup sprzętów zaopatrzenia medycznego (sprężarki, nebulizatory, PEP, koncentratory tlenu, itp…),
– zakup materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia remontu dostosowującego mieszkanie, pokój, kuchnię, łazienkę do potrzeb osoby z CF,
– zakup książek i prasy branżowej związanej z CF,
– zakup sprzętu komputerowego lub mobilnego oraz oprogramowania w celu prowadzenia zdalnej pracy lub zlikwidowaniu zagrożenia izolacją społeczną,
– zakup produktów i rzeczy potrzebnych w codziennym życiu chorego z CF (wyłącznie związanych ze specjalnymi potrzebami chorych z CF)
– wizyty u lekarzy specjalistów związane z terapią CF,
– wizyty stomatologiczne,
– terapia psychologiczna lub psychiatryczna,
– terapie medyczne, w tym eksperymentalne w polskich i międzynarodowych ośrodkach medycznych,
– terapia dietetyczna związana z CF,
– testy i badania diagnostyczne związane z CF i chorobami towarzyszącymi CF,
– zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne
– zajęcia sportowe, w tym karnety i bilety na basen, siłownię itp..,
– turnusy rehabilitacyjne, pobyty uzdrowiskowe, zdrowotne,
– koszty transportu samochodem prywatnym bądź komunikacją zbiorową do szpitala, przychodni, turnusy rehabilitacyjne i pobyty uzdrowiskowe oraz innych miejsc związanych z terapią bądź pomocą w chorobie,

Dopuszcza się możliwość sfinansowania innych potrzeb chorego z mukowiscydozą na podstawie zaświadczeń lekarskich/rehabilitacyjnych/indywidualnych podań. Decyzję o finansowaniu w takim przypadku podejmuje Zarząd Fundacji Oddech Życia na wniosek podopiecznego.

>> Rozliczanie faktur w ramach subkonta – formularz online

*CF – Cystic Fibrosis – mukowiscydoza.