Zapisy do projektu: Skośny PEP / PipeP dla fizjoterapeutów – edycja 2024

Fundacja Oddech Życia ogłasza start nowej edycji projektu, który ma na celu ocenę urządzenia – dwukierunkowego skośnego PEPa (Positive Expiratory Pressure, PipeP), w fizjoterapii oddechowej. Skośny PEP, będący przedmiotem naszego zainteresowania, jest urządzeniem wykorzystującym mechanizm oporu podczas wdechu oraz wydechu, co ma kluczowe znaczenie w terapii mięśni oddechowych oraz oczyszczaniu dróg oddechowych u pacjentów z różnorodnymi schorzeniami układu oddechowego.

Cel projektu
Celem nowej edycji projektu jest rozszerzenie badań nad skutecznością skośnego PEP, poprzez włączenie większej liczby fizjoterapeutów i pacjentów. Zamiarem Fundacji jest zebranie jeszcze bardziej obszernych danych na temat funkcjonalności, efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania urządzenia w praktyce klinicznej.

Nowości w edycji 2024
W odpowiedzi na pozytywne wyniki i opinie z poprzedniej edycji, tegoroczny projekt obejmuje:

Rozszerzenie grupy testującej: Do udziału w projekcie zapraszamy dodatkowych 50 fizjoterapeutów, tych, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia z urządzeniami typu PEP dwukierunkowy / skośny PEP.
Bezpłatny sprzęt: Uczestnicy projektu otrzymają urządzenia PIPEP Koo Medical, które cechują się możliwością sterylizacji szpitalnej różnymi metodami, w tym w autoklawach. Urządzenie to jest już dostępne na rynku Unii Europejskiej i w Polsce, co potwierdza jego zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.
Wsparcie edukacyjne dla fizjoterapeuty: Fundacja zapewni nie tylko bezpłatne urządzenia, ale również szereg szkoleń i materiałów edukacyjnych, mających na celu optymalizację wykorzystania skośnego PEP w praktyce klinicznej.

Procedura aplikacyjna
Zainteresowani fizjoterapeuci są proszeni o przesyłanie zgłoszeń na adres [email protected]. W zgłoszeniu należy zawrzeć dane kontaktowe oraz krótki opis dotychczasowej praktyki zawodowej, w tym informacje o typie placówki (prywatna praktyka, przychodnia, szpital) oraz charakterze pracy z pacjentami.

Oczekiwane korzyści z projektu
Fundacja Oddech Życia aspiruje do dalszego rozwoju metod leczenia chorób układu oddechowego, poprawy jakości życia pacjentów oraz wsparcia społeczności medycznej poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. Nasze działania koncentrują się na przekraczaniu granic konwencjonalnej terapii, poszukiwaniu nowych możliwości i udoskonaleniu istniejących metod leczenia oraz fizjoterapii.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Oddech Życia.