Wniosek o rejestrację małoletniego podopiecznego

  • Wstęp
  • Dane
  • Załączniki
  • Zgody
  • Podsumowanie

Kroki składania wniosku

Procedura rejestracji w Fundacji Oddech Życia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zostaniesz poproszony o podstawowe dane. Na ich podstawie, po pozytywnej weryfikacji, otrzymasz dostęp do panelu podopiecznego (zwykle w ciągu 1-10 dni roboczych). Drugim etapem będzie wybór zakresu oczekiwanej pomocy, np. założenie subkonta darowizn. Będzie to się wiązało z uzupełnieniem dodatkowego formularza, podpisaniem umowy oraz dodatkową weryfikacją.

Krok 1 - Przygotuj dane z dowodu osobistego (Twój, jako rodzica lub opiekuna prawnego), skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli posiadasz) i jednego innego dokumentu medycznego potwierdzającego chorobę każdego dziecka, które zapisujesz do Fundacji, np: wypis ze szpitala, opinia lekarska, zaświadczenie lekarskie.

Krok 2 - Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty. Po przesłaniu dokumentów czekaj na potwierdzenie założenia konta i rejestracji (zwykle w ciągu 1-3 dni roboczych, bez sobót i niedziel).

Krok 3 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi zostanie otwarte dla Ciebie internetowe konto podopiecznego na stronie oddechzycia.pl, w którym będziesz mógł wnioskować o pomoc, korzystać z wypożyczalni oraz prowadzić profil publiczny dla darczyńców.

Dane osobowe rodzica, opiekuna prawnego

Imię, nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Nr telefonu

Adres email

Imię i nazwisko drugiego rodzica, opiekuna prawnego

Adres zameldowania

Ulica, nr budynku i lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Adres korespondencyjny (proszę uzupełnić jeżeli jest inny niż zameldowania)

Ulica, nr budynku i lokalu

Kod pocztoiwy

Miejscowość

Kraj

Dane osobowe dziecka (1)

Imię i nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Stan dziecka oraz potrzeby (można wypisać choroby towarzyszące oraz najważniejsze potrzeby)

Dane osobowe dziecka (2)

Pozostaw puste, jeżeli zgłaszasz tylko jedno dziecko.

Imię i nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Stan dziecka oraz potrzeby (można wypisać choroby towarzyszące oraz najważniejsze potrzeby)

Dane osobowe dziecka (3)

Pozostaw puste, jeżeli zgłaszasz tylko jedno lub dwoje dzieci.

Imię i nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Stan dziecka oraz potrzeby (można wypisać choroby towarzyszące oraz najważniejsze potrzeby)

Dodatkowe informacje

Liczba wszystkich dzieci pozostających pod Twoją opieką rodzicielską, prawną?

Dodatkowe informacje, którymi chciałabyś/chciałbyś się podzielić w sprawie dzieci.

Załączniki do weryfikacji danych, niepełnosprawności i choroby u dziecka (1)

W razie problemów z załączeniem plików, zignoruj dodawanie załączników w tym formularzu i prześlij dokumenty na adres mailowy: [email protected]

Skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Max. size: 512,0 MB

Skan dokumentu medycznego potwierdzającego chorobę np: wypis ze szpitala, opinia lekarska, zaświadczenie lekarskie.

Max. size: 512,0 MB

Załączniki do weryfikacji danych, niepełnosprawności i choroby u dziecka (2)

Skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Max. size: 512,0 MB

Skan dokumentu medycznego potwierdzającego chorobę np: wypis ze szpitala, opinia lekarska, zaświadczenie lekarskie.

Max. size: 512,0 MB

Załączniki do weryfikacji danych, niepełnosprawności i choroby u dziecka (3)

Skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Max. size: 512,0 MB

Skan dokumentu medycznego potwierdzającego chorobę np: wypis ze szpitala, opinia lekarska, zaświadczenie lekarskie.

Max. size: 512,0 MB

Dodatkowe dokumenty (w razie potrzeby)

Dodatkowe dokumenty , np. kolejnego dziecka

Max. size: 512,0 MB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Oddech Życia z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Grodzka 42/1, 31-044.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: [email protected]
Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia i usunięcia.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

Oświadczenie

Podsumowanie i przesłanie wniosku

Dziękujemy za uzupełnienie wniosku. Prześlij go nas klikając w poniższy guzik "Prześlij".

Po weryfikacji danych na Twój adres mailowy w ciągu 1-3 dni roboczych prześlemy potwierdzenie rejestracji oraz informacje na temat dostępu do konta podopiecznego.