Wsparcie finansowe dla inicjatyw pacjentów z mukowiscydozą

Wsparcie finansowe dla inicjatyw pacjentów z mukowiscydozą

Fundacja Oddech Życia w wybranych przez siebie przypadkach udziela wsparcia finansowego dla inicjatyw pacjentów z mukowiscydozą. Może to być np. wsparcie finansowe i merytoryczne wydania książki, publikacji pacjenta.

Przykładem takiego wsparcia jest wydanie książki naszej podopiecznej, chorej na mukowiscydozę Marzeny Piejko pt. Jutro jednak nadeszło, czyli jak to jest narodzić się po raz drugi

Jeżeli szukasz wsparcia z powodu trudności finansowych, to zobacz poradnik:  Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób z mukowiscydozą w ciężkiej sytuacji finansowej

Jak skorzystać ze wsparcia finansowego dla inicjatyw?

  1. Jeżeli nie jesteś podopiecznym Fundacji Oddech Życia, to pierwsze musisz się zarejestrować online: formularz dla rodziców dziecka chorego na mukowiscydozęformularz dla dorosłego chorego na mukowiscydozę.
  2. Jeżeli jesteś podopiecznym, to skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila: [email protected], opisując nam krótko Twój pomysł, inicjatywę.
  3. W przypadku pozytywnej decyzji skontaktujemy się z Tobą telefonicznie bądź mailowo ustalając sposób przekazania pomocy.

Kontakt z nami w sprawie wsparcia finansowego dla inicjatyw?

W sprawie wsparcia można się kontaktować pod adresem mailowym: [email protected]