Internetowa Grupa Wsparcia dla osób chorych na mukowiscydozę

Mukowiscydoza – internetowa grupa wsparcia

Grupa ma wsparcia dla chorych na mukowiscydozę oraz rodziców i opiekunów osób dotkniętych mukowiscydozą, ma charakter internetowy i działa na platformie Facebook. Porad specjalistycznych udzielają członkowie zespołu redakcyjnego Oddechu Życia między innymi w zakresie prawa, porad socjalnych, edukacji i oświaty oraz wszelkich spraw związanych z mukowiscydozą. Na grupie również omawiane są wątpliwości dotyczą artykułów i treści w nich zawartych z portalu Oddech Życia

Grupa dostępna jest po krótkiej rejestracji pod adresem: https://www.facebook.com/groups/mukowiscydoza/

Grupa nie jest ogólnodostępna i jest wyłącznie dla chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin i najbliższych (administratorzy chcą zachować poufność poruszanych tematów oraz swobodę wypowiedzi).