Cisza powstała z nieobecności Oddechu jest najgłośniejszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszałem!

“Cisza powstała z nieobecności Oddechu jest najgłośniejszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszałem!”*

Nikt nie chce doświadczyć ciszy powstałej z nieobecności oddechu. Pamiętamy o tych, którzy odeszli… Pamiętamy też o tych, którzy muszą żyć po utracie bliskich…

bo … “najpiękniejsi ludzie, jakich poznajemy, to Ci którzy doświadczyli porażki, cierpienia, zmagania, utraty i którzy odnaleźli swoją drogę z otchłani. To ludzie którzy potrafią doceniać, są wrażliwi i rozumieją życie, co wypełnia ich współczuciem, delikatnością i głęboką kochającą troską. Piękni ludzie nie zdarzają się tak po prostu.”

cyt. 1 Richard Harvell, “Dzwony”
cyt. 2 Elisabeth Kübler-Ross