Podziękowanie za spirometry dla pacjentów po przeszczepie płuc

Dziękujemy firmie Medicom Spółka z o.o. za sprawne dostarczenie 30 spirometrów, które pozwolą kontynuować program wsparcia dla pacjentów po przeszczepie płuc.

W ramach programu pomocowego: “Wsparcia dla pacjentów z mukowiscydozą po transplantacji płuc” przekazujemy pacjentom po przeszczepie płuc spirometr, urządzenie PEP oraz środki higieniczne.