Testujemy PEPa z funkcją SMI (Sustained Maximal Inspiration)

Testujemy w Fundacji Oddech Życia wspólnie z fizjoterapeutami takiego nowego PEPa z funkcją SMI (Sustained Maximal Inspiration).
Testy nie oznaczają na ten moment rekomendacji.

Nie wiemy jeszcze czy sprzęt będzie nadawał się do pracy z pacjentami z mukowiscydozą.