Testy skośnych PEPów

Warmińsko-Mazurskie Centrum Pulmonologii jest jednym z ośrodków medycznych w Polsce, które otrzymały skośne PEPy (PipeP od KooMedical) do testów od Fundacji Oddech Życia. Współpraca ta ma na celu zbadanie skuteczności i korzyści wynikających z zastosowania skośnego PEPa w praktyce klinicznej.
Skośny PEP pipeP to zaawansowany aparat oddechowy wykorzystujący niezależne zawory jednokierunkowe, które zapewniają stały opór podczas wdechu i wydechu, dostosowany do potrzeb terapeutycznych pacjenta.

Badania przeprowadzane w Warmińsko-Mazurskim Centrum Pulmonologii dostarczą cennych informacji o skuteczności skośnego PEPa, co może przyczynić się do dalszego rozwoju i ulepszania metod terapii oddechowej.

Więcej informacji: https://oddechzycia.pl/nauka/warminsko-mazurskie-centrum-pulmonologii-przystapilo-do-testow-skosnego-pepa-pipep/

fot. za zgodą pacjenta