Podziękowanie od dyrekcji Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Takie miłe podziękowanie dzisiaj do nas trafiło z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju. Cieszymy się, że możemy pomagać.

Instytut w Rabce-Zdroju otrzymał od Fundacji Oddech Życia 4 rowery stacjonarne z przeznaczeniem dla izolatek z pacjentami z mukowiscydozą, gumy do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne i skakanki.

Kilkanaście dni wcześniej przekazaliśmy w Instytucie w Rabce również tuby do Simeoxa dla pacjentów w trudnej sytuacji materialnej oraz urządzenia do fizjoterapii oddechowej typu PEP.