Dodruk książeczek “Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą”

Ważne ogłoszenie dla nauczycieli w szkołach, wychowawców przedszkolnych oraz rodziców dzieci z mukowiscydozą!
Z nieukrywaną dumą i radością informujemy o dotarciu do nas nowej, dużej dostawy książki pt. “Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą”.

Tegoroczny nakład 300 książek, podobnie jak w roku ubiegłym, został sfinansowany przez Fundację Oddech Życia i stanowi kluczowy element naszego zestawu edukacyjnego “mukobox edukacyjny”. Całość “mukoboxa” została skompletowana specjalnie w ramach naszych działań w szkołach i przedszkolach pod nazwą “MukoSzkoła – Szkoła przyjazna chorym na mukowiscydozę” oraz “MukoPrzedszkole – przedszkole przyjazne chorym na mukowiscydozę”. To już siódma edycja akcji “szkolnej” i szósta “przedszkolnej”.

Książka stanowi kompilację wiedzy dla nauczycieli, rodziców i opiekunów na temat psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą w szkole i przedszkolu. Jest efektem owocnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt nosi nazwę „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” i został uwieńczony inspirującą konferencją. Teksty prelegentów z tej konferencji stanowią główną treść publikacji.

W książce znajdziecie zarówno teoretyczne podejścia, jak i praktyczne narzędzia wsparcia. Znajdą się tam m.in. wypowiedzi ekspertów z dziedziny psychoneuroimmunologii, praktyczne informacje na temat roli stylu życia i odżywiania w prewencji chorób przewlekłych, a także konkretne przykłady wsparcia społecznego udzielanego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany zamówieniem zestawu edukacyjnego, serdecznie zapraszamy na stronę: Mukoboxy Edukacyjne 2023/2024 – Formularz zamówienia: https://oddechzycia.pl/…/mukoboxy-edukacyjne-2023-2024…/

Co jeszcze znajdziecie w “mukoboxach edukacyjnych”?

Zestaw edukacyjny dla szkół zawiera:
– list do dyrekcji szkoły i wychowawcy
– książkę dla nauczycieli i wychowawców “MukoSzkoła – Szkoła przyjazna chorym na mukowiscydozę”
– książkę dla nauczycieli i wychowawców “Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą”
– aktualne wytyczne higieniczne związane z mukowiscydozą
– duże plakaty edukacyjne nt. higieny (mycie rąk, kichanie, używanie maseczek i rękawiczek)
– duże plakaty edukacyjne nt. mukowiscydozy
– płytę DVD z materiałami edukacyjnymi, plakatami i filmami wideo
– płytę DVD z filmem fabularnym “Trzy kroki od siebie”
– książeczkę “Higiena… w domu chorego na mukowiscydozę”
– książeczkę “Doświadczenia z mukowiscydozą w tle”
– dodatkowe materiały

Zestaw edukacyjny dla przedszkoli zawiera:
– list do dyrekcji przedszkola i wychowawcy
– książkę dla nauczycieli i wychowawców “MukoPrzedszkole – Przedszkole przyjazne chorym na mukowiscydozę”
– książkę dla nauczycieli i wychowawców “Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą” (w książce również informacje dla przedszkoli)
– aktualne wytyczne higieniczne związane z mukowiscydozą
– duże plakaty edukacyjne nt. higieny (mycie rąk, kichanie, używanie maseczek i rękawiczek)
– duże plakaty edukacyjne nt. mukowiscydozy
– płytę DVD z materiałami edukacyjnymi, plakatami i filmami wideo
– książeczkę “Higiena… w domu chorego na mukowiscydozę”
– książeczkę “Doświadczenia z mukowiscydozą w tle”
– dodatkowe materiały

Zachęcamy do korzystania z tej nieocenionej wiedzy. Dzięki niej możemy wspólnie dążyć do tworzenia środowiska edukacyjnego, które jest w pełni przygotowane na przyjęcie i wsparcie uczniów z mukowiscydozą. 📚❤️