Oddech. To tak proste, że wydaje się nam “zdrowym” bez znaczenia

Oddech. To tak proste, że wydaje się nam “zdrowym” bez znaczenia.
Każdego roku z powodu niewydolności oddechowej umierają w Polsce pacjenci z mukowiscydozą.
Każdy zasługuje na życie i każdy powinien mieć szansę na godne leczenie.