Program pomocowy: środki opatrunkowe (operacja chirurgiczna, przeszczep, PEG)

Dla kogo: Program pomocowy skierowany jest do pacjentów z mukowiscydozą lub pierwotną dyskinezą rzęsek (PCD), niezależnie od wieku, w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkujących w Polsce, po operacji chirurgicznej, zabiegu, z założonym PEGiem, po przeszczepie płuc lub innego organu oraz innych sytuacjach wymagających stosowania dostępnych w fundacji materiałów opatrunkowych.

Częstotliwość pomocy: Program zakłada bezpłatne jednokrotne lub wielokrotne wsparcie w materiały opatrunkowe.

Sposób składania wniosku: Prośby można składać mailowo na adres [email protected] lub przez formularz online > tutaj <.

Czas realizacji: wnioski rozpatrywane są w terminie 1-14 dni. W przypadku braku odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt i prośbę o wyjaśnienie (zdarza się, że z różnych powodów mail lub formularz do nas nie trafia).


Lista produktów opatrunkowych dostępna jest poniżej. Fundacja nie gwarantuje dostępności każdego produktu. Brak produktu w wysłanej paczce oznacza, że Fundacja nie miała tego produktu w momencie pakowania.

“Różni producenci” oznacza, że Fundacja może posiadać podobny produkt gatunkowo ale różnych producentów, a zdjęcia przedstawia jedynie przykładowy produkt jednego producenta. Zwykle nie ma możliwości wyboru producenta, pakowany jest produkt aktualnie dostępnego producenta na magazynie Fundacji.