Ebook: Higiena Kuchni i łazienki w domu chorego na mukowiscydozę

Chorzy z mukowiscydozą, podobnie jak wszyscy inni ludzie na całym świecie, niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia, na swojej drodze życia mają kontakt z wszechobecnymi drobnoustrojami.
Faktem jest, że większość osób łapie różnego rodzaju infek-cje. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży. Chorób wieku dziecięcego nie uda nam się uniknąć, nawet izolując dziecko w super sterylnym domu. Dlatego próba stworzenia „laboratoryjnych warunków” nie ma większego sensu. Nie unikniemy kontaktu z drobnoustrojami.

Ale faktem jest, że można próbować ograniczać przenoszenie i rozwój chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów w naszym domu.
Faktem jest też, że o higienę w domu chorego na mukowiscydozę trzeba dbać. Zaniechanie porządków, brak higieny może prowadzić do rozwoju chorobotwórczych bakterii, wirusów
i grzybów (np. pleśni).

Pobierz ebook.