Ebook: Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą

Książka stanowi kompilację wiedzy dla nauczycieli, rodziców i opiekunów na temat psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą w szkole i przedszkolu. Jest efektem owocnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt nosi nazwę „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” i został uwieńczony inspirującą konferencją. Teksty prelegentów z tej konferencji stanowią główną treść publikacji.

W książce znajdziecie zarówno teoretyczne podejścia, jak i praktyczne narzędzia wsparcia. Znajdą się tam m.in. wypowiedzi ekspertów z dziedziny psychoneuroimmunologii, praktyczne informacje na temat roli stylu życia i odżywiania w prewencji chorób przewlekłych, a także konkretne przykłady wsparcia społecznego udzielanego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Książka w formie papierowej dodawana jest do edukacyjnych zestawów MukoSzkoła – Szkoła przyjazna chorym na mukowiscydozę. Więcej informacji: mukoszkola.pl