Wypożyczalnia sprzętu medycznego dla chorych z mukowiscydozą

PEP Threshold Philips RespironicsWypożyczalnia sprzętu medycznego dla chorych z mukowiscydozą

Wypożyczalnia prowadzona jest za pomocą elektronicznej platformy podopiecznych Fundacji i ma charakter wysyłkowy (sprzęty po pozytywnym rozpatrzeniu elektronicznego wniosku, są wysyłane pocztą polska lub firmą kurierską). Fundacja nie prowadzi „stacjonarnej” wypożyczalni z możliwością odbioru osobistego (Fundacja zastrzega sobie jednak możliwość przekazywania sprzętu za pośrednictwem lokalnych koordynatorów Grup Wsparcia Fundacji).

Beneficjentem Wypożyczalni (czyli osobą korzystającą) może być osoba pełnoletnia chorująca na mukowiscydozę mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel ustawowy osoby chorej na mukowiscydozę (zwykle rodzic), zamieszkujący na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ze sprzętu medycznego w ramach Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu lub w przypadku niektórych grup sprzętu aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Rodzaj wymaganego zaświadczenia podany jest każdorazowo w katalogu sprzętów w elektronicznej platformie podopiecznych Fundacji. Na stanie wypożyczalni mogą znajdować się również sprzęty nie wymagające zalecenia lekarskiego, ale których stosowanie warto skonsultować z fizjoterapeutą (np. piłki, skakanki, trampoliny).

Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie i na czas nieokreślony na podstawie elektronicznej umowy użyczenia. Koszt wysyłki na adres w Polsce ponosi Wypożyczalnia.

Wnioski o sprzęt przyjmowane są wyłącznie za pomocą elektronicznej platformy podopiecznych Fundacji lub mailowo na adres [email protected]

Katalog dostępnych sprzętów medycznych i sprzętów do fizjoterapii dostępny jest w panelu podopiecznego, po zalogowaniu.

Regulamin wypożyczalni znajduje się w panelu podopiecznego (zobacz treść).

 

Jak skorzystać z wypożyczalni (krok po kroku)?

  1. Jeżeli nie jesteś podopiecznym Fundacji Oddech Życia, to pierwsze musisz się zarejestrować online: formularz dla rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę, formularz dla dorosłego chorego na mukowiscydozę.
  2. Jeżeli jesteś podopiecznym, to po zalogowaniu się do panelu podopiecznego kliknij w zakładkę “Wypożyczalnia” w górnym menu pod logotypem Fundacji.
  3. W zakładce “Wypożyczalnia” zapoznaj się z katalogiem sprzętów medycznych i fizjoterapeutycznych.
  4. W przypadku chęci wypożyczenia sprzętu uzupełnij formularz dostępny przy każdym sprzęcie, lub złóż zapotrzebowanie drogą mailową na adres [email protected]

Kontakt z nami w sprawie wypożyczalni?

W sprawie wypożyczalni sprzętu medycznego dla chorych na mukowiscydozę można się kontaktować pod adresem mailowym: [email protected]