Pytamy MZ o Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych

Na prośbę czytelników i pacjentów z mukowiscydozą, redakcja portalu KrakowskiPortal.pl wspólnie z Fundacją Oddech Życia zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z serią pytań dotyczących Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzielił Jarosław Rybarczyk, główny specjalista w Biurze Komunikacji Ministerstwa Zdrowia:
1. Ilu pacjentów i w jakich województwach korzystało do tej pory z RDTL w kontekście terapii Symkevi w połączeniu z Kalydeco oraz Kaftrio w połączeniu z Kalydeco?
2. Czy pacjenci korzystający z RDTL przed negatywną rekomendacją Prezesa AOTMiTu będą mogli korzystać z leków również po dacie ww. negatywnej rekomendacji lub po dacie wymienionej w 4 pytaniu poniżej. Jeśli tak, to czy bezterminowo?
3. Co z pacjentami, którzy byli w trakcie “załatwiania” przez szpital procedury RDTL, przykładowo dyrekcja wydała zgodę na RDTL i zakup leków Kaftrio+Kalydeco, ale leki te nie zostały zakupione przed datą negatywnej rekomendacji Prezesa AOTMiTu lub przed datą wymienioną w 4 pytaniu poniżej?
4. Czy wyłączenie finansowania zakupu leków w ramach RDTL następuje w dniu wydania negatywnej rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czy w dniu ogłoszenia przez Ministerstwo Zdrowia aktualnej listy produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych?

Odpowiedź w artykule: Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie RDTL u pacjentów z mukowiscydozą. Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych w mukowiscydozie