Dwie ważne informacje na temat leków przyczynowych…

Kochani, dwie ważne informacje na temat leków przyczynowych, refundacji po dzisiejszej rozmowie przedstawicieli Fundacji Oddech Życia i firmy Vertex Pharmaceuticals:
– kolejny etap procesu refundacyjnego, czyli negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną przy Ministerstwie Zdrowia nie rozpoczęły się, MZ nie ustaliło jeszcze terminu pierwszego spotkania;
– 21 sierpnia kończy się nabór do programu wsparcia pacjentów z mukowiscydozą firmy Vertex Pharmaceuticals, tzw. programu lekowego dla najciężej chorych – MAP – “Managed Access Programme’ (compassionate use programme), w ramach którego wybrani pacjenci zyskają dostęp do bezpłatnych leków przyczynowych. Kryteria programu nie zostały ujawnione publicznie, znane są wyłącznie lekarzom w ośrodkach CF. Pacjenci powinni jak najszybciej dopytać swojego lekarza w ośrodku CF o możliwość zgłoszenia do programu. Przedstawiciel Vertex Pharmaceuticals zwracał uwagę, że lekarz powinien jak najszybciej zgłosić pacjentów, nie czekać do końca podanego terminu.