Poseł Adam Cyrański interpeluje w sprawie pacjentów z mukowiscydozą

Poseł Adam Cyrański (Koalicja Obywatelska) interpeluje w sprawie pacjentów z mukowiscydozą, pytając Ministra Zdrowia:
“1. Jakie działania aktualnie podejmuje Ministerstwo Zdrowia sprawie objęcia refundacją leków Kaftrio i Symkevi?
2. Czy ministerstwo przewiduje możliwości wczesnego udostępnienia leku Kaftrio pacjentom z mukowiscydozą będącym w najcięższych stanach klinicznych i wymagającym pilnego leczenia?
3. Na jakim etapie formalnym znajdują się rozpatrywane wnioski o objęcie refundacją leków Kaftrio i Symkevi?”

Tekst interpelacji tutaj.